นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

     
 
09 ตุลาคม 2560
ทต.ห้วยสักดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลตำบลห้วยสัก
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลนำโดย นายยอด อินเรียน ประธ ..
08 ตุลาคม 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ปร ..
22 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก คณะผู้บริหาร กำนัน ประธานสภา ฝ่ายสภาฯ ผ ..
24 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก ประจำปี 2560 นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก ผู้บริหารฯ กำนัน สมาชิกสภาฯ แ ..
24 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักรับมอบรางวัลชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสักรับมอบรางวัลชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ..
24 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก โดยได้รับเกียรติจากนายปลาย ต๊ะวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ ฝ่ายบ ..
24 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำขนมจัดเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำขนมจัดเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ โดยได้รับเกรียติจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มสัตรี กลุ่มแม่บ้านแล ..
23 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินกิจกรรม5สภาคสนามณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินกิจกรรม5สภาคสนามณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ..
23 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน5ส
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน5ส ..
12 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตำบลห้วยสัก
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตำบลห้วยสัก เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเพือให้ประช ..
04 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำหมูยกและการทำลูกชิ้น)
วันที่ 2 กันยายน 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำหมูยอ และการทำลูกชิ้น) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ..
04 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลห้วยสัก
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ..
31 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชนตำบลห้วยสัก
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชนตำบลห้วยสัก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ..
31 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยรุ่น
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยรุ่น (การดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญ ..
05 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการวันลำไย กระท้อนและของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการวันลำไย กระท้อนและของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ. 2560 ..
30 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง - ห้วยสัก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2.5 แสนตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมประชารัฐร่วม ..
03 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพและสร้างรายได้ (ทำดอกไม้จันทร์)
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพและสร้างรายได้ (ทำดอกไม้จันทร์) ..
29 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขและกำจัดผักตบชวา
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขและกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงส ..
29 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการหล่อเที่ยนเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการหล่อเที่ยนเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักเป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศ ..
27 มิถุนายน 2560
ทต.ห้วยสักร่วมโครงการรณรงค์ปลุกหญ้าแฝก ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมโครงการรณรงค์ปลุกหญ้าแฝก ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ณ บ้านร ..
26 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการปลูกป่าประชารัฐในพื้นที่ทวงคืน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการปลูกป่าประชารัฐในพื้นที่ทวงคืน รหัสแปลง 172/1 พื้นที่ 14.77 ไร่ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ..
26 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "งานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "งานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" โดยนายอุทัย มูลแก้ว หัวหน้าสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัง ..
23 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี 2560 ..
19 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ ..
16 มิถุนายน 2560
กลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยสักจัดอบรมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนการแพทย์วิถีธรรม
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยสักจัดอบรมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนการแพทย์วิถีธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เป ..
16 มิถุนายน 2560
สำนักงานเกษตรเชียงรายและสำนักเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายจัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
สำนักงานเกษตรเชียงรายและสำนักเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายจัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย ..
16 มิถุนายน 2560
ทต.ห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้หญิงเก่งระดับหมู่บ้าน ปี.พ.ศ.2560
เมื่อวันที่30พฤษภาคม2560 ทต.ห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้หญิงเก่งระดับหมู่บ้าน ปี.พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเป็น ..
16 พฤษภาคม 2560
ทศบาลตำบลห้วยสักจัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการประจำปี2560
เมื่อวันที่15พฤษภาคม2560 เทศบาลตำบลห้วยสักจัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการประจำปี2560 โดยได้รับเกียรตจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโคร ..
04 พฤษภาคม 2560
ศพด.เทศบาลตำบลห้วยสักจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีพ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศพด.เทศบาลตำบลห้วยสักจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีพ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสักเป็นประธานในพิธี เพื่อให้ความรู้ ตอบข้อสักถาม แนะนำ ..
25 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2560 นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน วันเทศบาล ปร ..
25 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักปรับปรุงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักปรับปรุงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสักนำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชก ..
25 เมษายน 2560
พนักงานเทศบาลรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและกำนันตำบลห้วยสัก
เมื่อวันที่20เมษายน2560เทศบาลตำบลห้วยสักจัดพิธีรดน้ำดำหัวนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก นายกิ่งทอง สิธิวงค์ กำนันตำบลห้วยสัก นำโดยส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชก ..
25 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักรดน้ำขอพรนายอำเภอและท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย
เมื่อวันที่17เมษายน2560คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสักนำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนรดนำ้ขอพรจากนายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอเมืองเชียงรายเนื่องในวันสงกรา ..
11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการพิธีเปิดโครงการวันวิชาการผลงานเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก
วันที่ 11 เมษายน 2560 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันวิชาการผลงานเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเ ..
11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่่อวันที่11เมษายน 2560 เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นำโดยนายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ ..
07 เมษายน 2560
ทต.ห้วยสักมอบกระเบื้องแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายกฤติเดช คำเป็ก รองนายกเทศมนตรี มอบกระเบื้องแก่ประชาชนตำบลห้วยสักที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมดำเนินการ ..
05 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลห้วสักร่วมมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้ประสบ อัคคีภัย บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 4 เมษายน 2560เทศบาลตำบลห้วสักร่วมมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้ประสบ อัคคีภัย บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ..
26 มีนาคม 2560
ทต.ห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียวกับพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพลอดุลยเดชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมือวันที่21-24 มีนาคม 2560 ทต.ห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียวกับพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพลอดุลยเดชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ..
25 มีนาคม 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมโครงการร่วมบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมโครงการร่วมบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสักโดยได้รีบเกียรติจากนายบุญส่ง เตชะ ..
 


สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA