นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก





การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 





Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลห้วยสัก : อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ถิ่นคนรักเกษตรอินทรีย์ กระท้อนลำไยรสดี มากมีวัฒนธรรมล้านนา

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลห้วยสัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเชียงรายอาคาร ที่ทำการตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงราย เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ณ อาคารเลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 108.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,993.75 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.สิริเวียงชัย , ทต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย และอบต.แม่อ้อ ทต.สันมะเค็ด อ.พาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย และ ทต.ดอยลาน อ. เมืองเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.ท่าสาย ทต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย1.๒ ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งปี 145 วัน ปริมาณฝน รวมตลอดทั้งปี 2,042.6 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10.2 องศาเซลเซียส

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลห้วยสัก มีจำนวนหมู่บ้านในเขต จำนวน 30 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 16 บ้านโป่งขาม
หมู่ที่ 2 บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 18 บ้านร่องเผียว
หมู่ที่ 4 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 19 บ้านร่องเบ้อ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา
หมู่ที่ 6 บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 21 บ้านดอนชุม
หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 22 บ้านป่าก๊อ
หมู่ที่ 8 บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 23 บ้านร่องปลาขาว
หมู่ที่ 9 บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 24 บ้านร่องเผียว
หมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง
หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง หมู่ที่ 26 บ้านโป่งฮึ้ง
หมู่ที่ 12 บ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 27 บ้านห้วยสักใหม่
หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 28 บ้านใหม่สันต้นเปา
หมู่ที่ 14 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 29 บ้านร่องเบ้อ
หมู่ที่ 15 บ้านสันสลี หมู่ที่ 30 บ้านป่าก๊อ






สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-678669 โทรสาร 053-678669 Email : info@huaisak.go.th
Website : http://www.huaisak.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2012 huaisak.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA