เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
34.228.42.25
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 146ip
เดือนนี้ 9827ip
ปีนี้ 30302ip
ทั้งหมด 140684ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.102)
วันนี้ เวลา 09.57.02 น.
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
By : admin เมื่อ : #จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  อ่าน : 1054

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วยดังนี้

วันที่ 30 มกราคม 2561

1.บรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหม่ตามพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัว โดยนายยุทธพงษ์ สุริยะวงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดเชียงราย

2.บรรยาย เรื่อง โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ (ปิดทองหลังพระ) โดย นายสพล พรหมเทพ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย

3.บรรยาย เรื่อง พระราชกฏษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิีธีการจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยนายกัมปนาท แสนใจบาล ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ 31 มกราคม 2561

1.ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ณ เทศบาลตำบลนายายอาม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

2.ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาระบบนิเวศน์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล คลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

1. ศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหม่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

1.ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (เทศบาลเมืองพัทยา)

20180205092858.JPG
  20180205092859.JPG
  20180205092900.JPG
  20180205092901.JPG
  20180205092902.JPG
  20180205092903.JPG
  20180205092904.JPG
  20180205092905.JPG
  20180205092907.JPG
  20180205092908.JPG
 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอินจันทร์ จินดา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนชุม หมู่. 21

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด