เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนายประพันธ์ รัตน์เทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 27 ได้เชิญนายสุจินต์ ภิญโญ ช่างฝีมือสนาม 3 สำนักงานโครงการชลประทานเชียงราย ให้รายละเอียดพร้อมยืนยันความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำห้วยสักว่ามีความปลอดภัย 100 % ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 27 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 21   

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และนายประพันธ์ รัตน์เทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 27 ได้เชิญนายสุจินต์ ภิญโญ ช่างฝีมือสนาม 3 สำนักงานโครงการชลประทานเชียงราย ให้รายละเอียดพร้อมยืนยันความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำห้วยสักว่ามีความปลอดภัย 100 % ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 27 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator