เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน รวม ๒๘ คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 18   

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน รวม ๒๘ คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator