เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว มีนายการัณยภาส ไชยรัตน์ และนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 12   

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านร่องปลาขาว มีนายการัณยภาส ไชยรัตน์ และนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator