เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 20   

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย คุณปทุมศรี ไชยยะ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator