เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ปกครองตำบล ห้วยสัก นำโดย นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก พร้อมด้วย ส.ต.ต. ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก นายสมพร ตรงต่องาน ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ลงเรือเพื่อสำรวจพื้นที่หนองหลวงของตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่หนองหลวงเพื่อชูจุดขายด้านการท่องเที่ยว ณ บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 42   

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ปกครองตำบล ห้วยสัก นำโดย นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก พร้อมด้วย ส.ต.ต. ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก นายสมพร ตรงต่องาน ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ลงเรือเพื่อสำรวจพื้นที่หนองหลวงของตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่หนองหลวงเพื่อชูจุดขายด้านการท่องเที่ยว ณ บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator