เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบื้อง ให้กับราษฎร ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวนผู้ประสบวาตภัย 29 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 23 บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยนายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 34   

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบื้อง ให้กับราษฎร ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวนผู้ประสบวาตภัย 29 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 23 บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยนายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator