เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบื้อง ให้กับราษฎร ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดวันที่ 9 เมษายน 2565 จำนวนผู้ประสบวาตภัย 13 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และ บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยนายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก จ.ส.อ.เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : admin เมื่อ : 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 33   

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบื้อง ให้กับราษฎร ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดวันที่ 9 เมษายน 2565 จำนวนผู้ประสบวาตภัย 13 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และ บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยนายการัณยภาส ไชยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก จ.ส.อ.เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator