เทศบาลตำบลห้วยสัก
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
By : admin เมื่อ : 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 157   

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   ประจำปี พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัน ที่ 15   กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.30 น.

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator