เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
18.208.211.150
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 341ip
เดือนนี้ 12049ip
ปีนี้ 32524ip
ทั้งหมด 142906ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.127)
วันนี้ เวลา 09.49.19 น.
เทศบาลตำบลห้วยสัก กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก ฝ่ายปกครองตำบลห้วยสัก ร่วมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านเรือนราษฏรที่มีฐานะยากจนในเขตตำบลห้วยสัก
By : admin เมื่อ : #พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2561  อ่าน : 329

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลห้วยสัก กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก ฝ่ายปกครองตำบลห้วยสัก ร่วมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านเรือนราษฏรที่มีฐานะยากจน ในเขตตำบลห้วยสัก โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี วรรณวิจิตร ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานโดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง การก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับการคัดเลือกครอบครัวที่มีฐานยากจนจำนวน 13 หลังคาเรือน 12 หมู่บ้าน จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 30 หมู่บ้าน ในเขตตำบลห้วยสัก

20180906123720.JPG
  20180906123722.jpg
  20180906123723.jpg
  20180906123724.jpg
  20180906123725.JPG
  20180906123726.jpg
  20180906123727.jpg
  20180906123728.jpg
  20180906123731.jpg
  20180906123732.jpg
 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายบัญชา กาวี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อนอก หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด