เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
54.198.212.30
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 11ip
เดือนนี้ 4715ip
ปีนี้ 85030ip
ทั้งหมด 90140ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (178.154.171.67)
วันนี้ เวลา 23.21.16 น.
ทต.ห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
By : admin เมื่อ : #จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561  อ่าน : 274

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสุนทร กาซ้อน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วินัย ยี่เพ็ญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้การบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป้าหมายในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้เพื่อนร่วมงาน พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร ฝึกการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างกำลังใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

20180611133332.jpg
  20180611133333.jpg
  20180611133335.jpg
  20180611133336.jpg
  20180611133337.jpg
  20180611133339.jpg
  20180611133340.jpg
  20180611133341.jpg
  20180611133342.jpg
  20180611133344.jpg
 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นางสุมาลี กาซ้อน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าแหย่ง หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด