เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์ค่าควรเมือง วัดศรีศักดาราม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
34.200.236.68
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 80ip
เดือนนี้ 6631ip
ปีนี้ 98076ip
ทั้งหมด 358328ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.148)
วันนี้ เวลา 02.49.26 น.
เทศบาลตำบลห้วยสักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง (จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ)
By : admin เมื่อ : #พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  อ่าน : 130

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์  สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง (จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ) เพื่อสร้าง   แรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์      ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนี้ได้มอบถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) คือ ถังหมักเศษอาหาร และขยะสดจากครัวเรือน ถูกคิดค้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 ที่ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ ที่เหลือจากการรับประทานในแต่ละมื้อ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

20200625155015.jpg
  20200625155016.jpg
  20200625155017.jpg
  20200625155018.jpg
  20200625155019.jpg
  20200625155021.jpg
  20200625155022.jpg
  20200625155023.jpg
  20200625155024.jpg
  20200625155025.jpg
 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยสัก หมู่. 5

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator