เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.235.22.210
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 31ip
เดือนนี้ 1580ip
ปีนี้ 79309ip
ทั้งหมด 339561ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.54)
วันนี้ เวลา 03.06.39 น.
ทค.ห้วยสักดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ (ศพส.) ฯลฯ
By : admin เมื่อ : #จันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  อ่าน : 56

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายปลาย ต๊ะวิละ นายกฤติเดช คำเป็ก รองนายกเทศมนตรี นางจันทร์เพ็ญ สมชีพ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายยอด อินเรียน ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายกิ่งทอง สีธิวงค์ กำนันตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยปกครองตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้างสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ (ศพส.) เทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน สร้างความตื่นตัวในการร่วมมือกันรับมือลดภาวะโลกร้อน ให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรด้วยความประหยัด และรับผิดชอบร่วมกันในการร่วมมือลดพฤติกรรมที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดก็เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ณ สนามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

20200608125926.jpg
  20200608125927.jpg
  20200608125928.jpg
  20200608125929.jpg
  20200608125931.jpg
  20200608125932.jpg
  20200608125933.jpg
  20200608125934.jpg
  20200608125936.jpg
 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสำราญ ยอดปั๋น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 26

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator