เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
34.201.3.10
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 270ip
เดือนนี้ 1127ip
ปีนี้ 118349ip
ทั้งหมด 378601ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.49)
วันนี้ เวลา 17.00.42 น.

นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง)

นางสาวตติยา สว่างทิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุทธาทิพย์ สายคำฟู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสวาท ชุ่มมะโน
ครู คศ.2

นางปาริชาติ ประสาขา
ครู คศ.2

นางทับทิม สุรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวสุติมา ทาคำวงค์
ครู คศ.1

นางทองใย เรือนคำ
ครู คศ.1

นางสาวละมัย ปงเมืองมูล
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกาล คำใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ เปล่งบุญ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางทองใบ อินทะยศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 16 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอำนาจ ทาจินา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายเอกชัย วงค์ฝั้น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหัวดง หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator