เทศบาลตำบลห้วยสัก

พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
เบอร์โทร : 0816732235


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
เบอร์โทร :

นางสาวปิยะวรรณ วรรณไกรโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 0956976544

นางสาวจิราพร จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :


นายสนิท ทัดเศษ
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
เบอร์โทร :

นายสุวรรณวิทย์ ศรเชียงคำ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0850359397

นางสาววิมลพร อุ่นเรือน
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0830233834
จำนวนบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator