เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 8/10/2564
Read (126)

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (108)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง นโยบายเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 30/7/2564
Read (179)

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 1/10/2563
Read (151)

รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (134)

ข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 5/8/2563
Read (296)

จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator