เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 8 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (204)

ประกาศ ก.ท.จ.ชร. ...


โดย admin
Post Date 11/3/2565
Read (267)

ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558...


โดย admin
Post Date 11/3/2565
Read (210)

การรักษาวินัยพนักงาน เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย admin
Post Date 19/7/2564
Read (368)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 21/4/2564
Read (356)

นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 10/8/2563
Read (494)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3.คู่มือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ)...


โดย admin
Post Date 10/8/2563
Read (309)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 10/8/2563
Read (306)

จำนวนข่าวทั้งหมด 8 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator