เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 2803 ข่าว
จำนวนหน้า 141 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์หล่อเทียน จำนวน 2 อัน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบบพิมพ์หล่อเทียน จำนวน 2 อัน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2565)...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 1/7/2565
Read (4)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 1/7/2565
Read (5)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 7 และที่สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 1/7/2565
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันแนวตลิ่งพัง บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27...


โดย admin
Post Date 30/6/2565
Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 30/6/2565
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 612 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 612 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนกรกฏาคม 2565...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7...


โดย admin
Post Date 27/6/2565
Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายเศรษฐกิจ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23...


โดย admin
Post Date 27/6/2565
Read (5)

จำนวนข่าวทั้งหมด 2803 ข่าว
จำนวนหน้า 141 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator