เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.227.252.66
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 434ip
เดือนนี้ 2934ip
ปีนี้ 138048ip
ทั้งหมด 248430ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.132)
วันนี้ เวลา 19.22.11 น.
1.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 4/12/2562
Read (4)

2.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปณสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 4/12/2562
Read (0)

3.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมแซมแผงสัญญาณไฟจราจร...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (5)

4.

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมแผงสัญญาณไฟจราจร...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (9)

5.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (5)

6.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะ(ซ่อมปกติ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (0)

7.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (1)

8.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (0)

9.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 2/12/2562
Read (0)

10.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 27/11/2562
Read (0)

11.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 27/11/2562
Read (1)

12.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81 2169 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 26/11/2562
Read (24)

13.

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81 2169 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 26/11/2562
Read (15)

14.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง...


โดย admin
Post Date 26/11/2562
Read (5)

15.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึกพร้อมอุปกรณ์ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 26/11/2562
Read (0)

16.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบ่าดาล ขนาด 100 มิลลิเมตร ลึก 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึกพร้อมอุปกรณ์และวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 ...


โดย admin
Post Date 22/11/2562
Read (2)

17.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบ่าดาล ขนาด 100 มิลลิเมตร ลึก 100.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึกพร้อมอุปกรณ์ บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14...


โดย admin
Post Date 22/11/2562
Read (2)

18.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึกพร้อมอุปกรณ์ บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/11/2562
Read (1)

19.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 20/11/2562
Read (26)

20.

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 20/11/2562
Read (26)

จำนวนข่าวทั้งหมด 406 ข่าว
จำนวนหน้า 21 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายบุญชม เวียงนาค
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด