เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
54.162.151.77
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 333ip
เดือนนี้ 7564ip
ปีนี้ 76988ip
ทั้งหมด 187370ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.157)
วันนี้ เวลา 13.17.27 น.
1.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 9/7/2562
Read (21)

2.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 9/7/2562
Read (23)

3.

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 9/7/2562
Read (19)

4.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปณสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14)...


โดย admin
Post Date 8/7/2562
Read (18)

5.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 4/7/2562
Read (22)

6.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๕ ห้องเรียนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 4/7/2562
Read (20)

7.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 3/7/2562
Read (12)

8.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนพร้อมเทคอนกรีต บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 3/7/2562
Read (15)

9.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ 2562...


โดย admin
Post Date 26/6/2562
Read (23)

10.

ประกาศผู้เชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง 3 โครงการ...


โดย admin
Post Date 21/6/2562
Read (37)

11.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 20/6/2562
Read (43)

12.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างโรงอาหาร...


โดย admin
Post Date 19/6/2562
Read (41)

13.

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหาร...


โดย admin
Post Date 19/6/2562
Read (42)

14.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 5 ห้องเรียน...


โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (48)

15.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ5ห้องเรียน...


โดย admin
Post Date 18/6/2562
Read (40)

16.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 4/2562 การจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ...


โดย admin
Post Date 10/6/2562
Read (51)

17.

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...


โดย admin
Post Date 10/6/2562
Read (44)

18.

ร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 6/6/2562
Read (50)

19.

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 6/6/2562
Read (55)

20.

ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 โครงการ...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (49)

จำนวนข่าวทั้งหมด 248 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญทรง คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นางสุมาลี กาซ้อน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าแหย่ง หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด