เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.235.22.210
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 27ip
เดือนนี้ 1576ip
ปีนี้ 79305ip
ทั้งหมด 339557ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.156)
วันนี้ เวลา 01.52.12 น.
1.

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 10/7/2563
Read (5)

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4,656 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 9/7/2563
Read (9)

3.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4,656 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 9/7/2563
Read (8)

4.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (8)

5.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (10)

6.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (9)

7.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (8)

8.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (10)

9.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81 8943 เชียงราย ...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (8)

10.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81 8943 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (7)

11.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (7)

12.

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (6)

13.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...


โดย admin
Post Date 26/6/2563
Read (11)

14.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (10)

15.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (9)

16.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (9)

17.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุคงทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (8)

18.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ...


โดย admin
Post Date 23/6/2563
Read (10)

19.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ...


โดย admin
Post Date 23/6/2563
Read (7)

20.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2...


โดย admin
Post Date 23/6/2563
Read (8)

จำนวนข่าวทั้งหมด 856 ข่าว
จำนวนหน้า 43 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางนงเยาว์ มหายศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสำราญ ยอดปั๋น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 26

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator