เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
18.213.192.104
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 132ip
เดือนนี้ 7761ip
ปีนี้ 116516ip
ทั้งหมด 376768ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.232)
วันนี้ เวลา 07.20.10 น.
1.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 4924 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 27/11/2563
Read (3)

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 4924 เชียงราย...


โดย admin
Post Date 27/11/2563
Read (3)

3.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน จำนวน 10 จุด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 27/11/2563
Read (3)

4.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน จำนวน 10 จุด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 27/11/2563
Read (3)

5.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (6)

6.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายไม้ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเสาและตกแต่ง...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (3)

7.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไม้ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเสาและตกแต่ง...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (3)

8.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารื้อถอนติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (3)

9.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (3)

10.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (3)

11.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 อัน...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (1)

12.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (1)

13.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (2)

14.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 อัน...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (2)

15.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ จำนวน 3 รายการ...


โดย admin
Post Date 26/11/2563
Read (2)

16.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการว่างท่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...


โดย admin
Post Date 24/11/2563
Read (8)

17.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563...


โดย admin
Post Date 13/11/2563
Read (10)

18.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563...


โดย admin
Post Date 13/11/2563
Read (12)

19.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563...


โดย admin
Post Date 13/11/2563
Read (10)

20.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563...


โดย admin
Post Date 13/11/2563
Read (12)

จำนวนข่าวทั้งหมด 1183 ข่าว
จำนวนหน้า 60 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญทรง คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอนุรักษ์ แหนคำ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่. 25

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator