เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.94.202.172
ออนไลน์ 37ip
วันนี้ 269ip
เดือนนี้ 11113ip
ปีนี้ 25115ip
ทั้งหมด 285367ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.189)
วันนี้ เวลา 06.16.41 น.
1.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสลี หมู่ที่ 15...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (4)

2.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ี 6...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (4)

3.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (4)

4.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (3)

5.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (4)

6.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (3)

7.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 19/2/2563
Read (4)

8.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 17/2/2563
Read (6)

9.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 17/2/2563
Read (3)

10.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20...


โดย admin
Post Date 14/2/2563
Read (6)

11.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (9)

12.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (5)

13.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉหกพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (6)

14.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (5)

15.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (6)

16.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉหกพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (8)

17.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (8)

18.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (7)

19.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (8)

20.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 13/2/2563
Read (7)

จำนวนข่าวทั้งหมด 555 ข่าว
จำนวนหน้า 28 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอำนาจ ทาจินา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายเอกชัย คำเป็ก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 1

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator