เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
34.200.236.68
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 76ip
เดือนนี้ 6627ip
ปีนี้ 98072ip
ทั้งหมด 358324ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.148)
วันนี้ เวลา 02.20.42 น.
1.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 100AH จำนวน 2 ลูก...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 100AH จำนวน 2 ลูก...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

3.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์สี...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

4.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์สี...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

5.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

6.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

7.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

8.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

9.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

10.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

11.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

12.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

13.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

14.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

15.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 3 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2563...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

16.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

17.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (3)

18.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 3 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2563...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (2)

19.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 24/9/2563
Read (1)

20.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการว่างท่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...


โดย admin
Post Date 18/9/2563
Read (4)

จำนวนข่าวทั้งหมด 1064 ข่าว
จำนวนหน้า 54 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางนงเยาว์ มหายศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอินจันทร์ จินดา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนชุม หมู่. 21

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator