เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หนองหลวง หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.228.24.192
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 111ip
เดือนนี้ 6642ip
ปีนี้ 114388ip
ทั้งหมด 224770ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.154)
วันนี้ เวลา 02.45.34 น.
1.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 25/9/2562
Read (5)

2.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 24/9/2562
Read (15)

3.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 24/9/2562
Read (18)

4.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 23/9/2562
Read (4)

5.

ประชาสัมพนธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้าน ร่องเบ้อ หมู่ที่ 29...


โดย admin
Post Date 19/9/2562
Read (15)

6.

ประชาสัมพนธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้าน ป่าก๊อ หมู่ที่ 30...


โดย admin
Post Date 19/9/2562
Read (12)

7.

ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่่ 14 โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 11/9/2562
Read (46)

8.

ประกาศราคากลาง (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่่ 14 โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 11/9/2562
Read (48)

9.

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ...


โดย admin
Post Date 10/9/2562
Read (67)

10.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 10/9/2562
Read (49)

11.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 6/9/2562
Read (53)

12.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง...


โดย admin
Post Date 5/9/2562
Read (27)

13.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ฌาปนสถาน บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา...


โดย admin
Post Date 2/9/2562
Read (63)

14.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10...


โดย admin
Post Date 30/8/2562
Read (69)

15.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคสล. บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16...


โดย admin
Post Date 30/8/2562
Read (64)

16.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 29/8/2562
Read (69)

17.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 29/8/2562
Read (62)

18.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 29/8/2562
Read (56)

19.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคสล. บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1...


โดย admin
Post Date 29/8/2562
Read (66)

20.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3...


โดย admin
Post Date 28/8/2562
Read (64)

จำนวนข่าวทั้งหมด 349 ข่าว
จำนวนหน้า 18 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอนุรักษ์ แหนคำ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่. 25

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด