เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.83.188.254
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 416ip
เดือนนี้ 4689ip
ปีนี้ 50701ip
ทั้งหมด 310953ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.76)
วันนี้ เวลา 15.02.43 น.
1.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการหก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 9/4/2563
Read (1)

2.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 8/4/2563
Read (1)

3.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...


โดย admin
Post Date 8/4/2563
Read (1)

4.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563)...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (2)

5.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

6.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(วัสดุคงทน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

7.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงรถตู้เพื่อใช้เป็นรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กจ 6791 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

8.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดดินทำคันกันน้ำไหลสู่ที่นาของราษฎร บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

9.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

10.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(วัสดุคงทน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

11.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงรถตู้เพื่อใช้เป็นรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กจ 6791 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

12.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขุดดินทำคันกันน้ำไหลสู่ที่นาของราษฎร บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

13.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยางรถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย เลขรหัสพัสดุ 011-57-0001 (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (2)

14.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย เลขรหัสพัสดุ 011-57-0001 (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (1)

15.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (0)

16.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะ(ซ่อมปกติ) รถบรรทุกแบบมีกระเช้า เลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 2/4/2563
Read (2)

17.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะ(ซ่อมปกติ) รถบรรทุกแบบมีกระเช้า เลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 2/4/2563
Read (1)

18.

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ...


โดย admin
Post Date 31/3/2563
Read (7)

19.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ...


โดย admin
Post Date 31/3/2563
Read (7)

20.

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13...


โดย admin
Post Date 30/3/2563
Read (8)

จำนวนข่าวทั้งหมด 662 ข่าว
จำนวนหน้า 34 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายกิตติ สุภารัตน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยสัก หมู่. 5

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator