เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 2665 ข่าว
จำนวนหน้า 134 หน้า

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ...


โดย admin
Post Date 23/5/2565
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (4)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/5/2565
Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 19/5/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 19/5/2565
Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 19/5/2565
Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 18/5/2565
Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิกเซอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-59-0001...


โดย admin
Post Date 18/5/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 8 อัน...


โดย admin
Post Date 17/5/2565
Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 504-62-0001 ...


โดย admin
Post Date 17/5/2565
Read (2)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ...


โดย admin
Post Date 13/5/2565
Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...


โดย admin
Post Date 12/5/2565
Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ...


โดย admin
Post Date 11/5/2565
Read (17)

จำนวนข่าวทั้งหมด 2665 ข่าว
จำนวนหน้า 134 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator