เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.235.22.210
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 30ip
เดือนนี้ 1579ip
ปีนี้ 79308ip
ทั้งหมด 339560ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.155)
วันนี้ เวลา 02.52.35 น.

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง (จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ) ...


โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (29)

ทค.ห้วยสักดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ (ศพส.) ฯลฯ...


โดย admin
Post Date 8/6/2563
Read (55)

เทศบาลตำบลห้วยสักมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วนติดเตียงตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 4/6/2563
Read (46)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 24/4/2563
Read (147)

เทศบาลตำบลห้วยสักมอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบี้องแก่ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย...


โดย admin
Post Date 15/4/2563
Read (155)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 15/4/2563
Read (136)

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ มอบเจลล้างมือป้องกันไวรัสโควิท 19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 10/4/2563
Read (152)

เทศบาลตำบลห้วยสัักดำเนินโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” “ กิจกรรม “จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID – 19) ...


โดย admin
Post Date 25/3/2563
Read (195)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)...


โดย admin
Post Date 13/3/2563
Read (211)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลังงานในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 11/3/2563
Read (186)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 ...


โดย admin
Post Date 10/3/2563
Read (191)

เทศบาลตำบลห้วยสัก ต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานตามโครงการกิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชิมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1 ...


โดย admin
Post Date 5/3/2563
Read (225)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019...


โดย admin
Post Date 5/3/2563
Read (188)

เทศบาลตำบลห้วยสัก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์...


โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (254)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 19/2/2563
Read (201)

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง จังหวัดขอนแก่น...


โดย admin
Post Date 5/2/2563
Read (259)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 31/1/2563
Read (289)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโคีรงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 27/1/2563
Read (278)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมประชาคมตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 21/1/2563
Read (270)

เทศบาลตำบลห้วยสัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 13/1/2563
Read (301)

จำนวนข่าวทั้งหมด 141 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญทรง คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายบัญชา กาวี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อนอก หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator