เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการ 6 ทศวรรษ พัฒนาพฤกษาพรรณ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.227.252.66
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 434ip
เดือนนี้ 2934ip
ปีนี้ 138048ip
ทั้งหมด 248430ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.153)
วันนี้ เวลา 19.24.17 น.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...


โดย admin
Post Date 3/12/2562
Read (7)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาส วัดราษฎร์ ชั้นโท พระครูพิลาศวีรกิจ (ไพรสณฑ์ มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดร่องเผียว...


โดย admin
Post Date 29/11/2562
Read (12)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกิจกรรม Kick Off “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน”...


โดย admin
Post Date 26/11/2562
Read (27)

เทศบาลตำบลห้วยสักติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 21/11/2562
Read (47)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 29/10/2562
Read (66)

เทศบาลตำห้วยสักและประชาชนตำบลห้วยสักร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


โดย admin
Post Date 15/10/2562
Read (90)

เทศบาลตำห้วยสักและประชาชนตำบลห้วยสักร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


โดย admin
Post Date 15/10/2562
Read (86)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2562...


โดย admin
Post Date 2/10/2562
Read (92)

เทศบาลตำบลห้วยสักมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (86)

เทศบาลตำบลห้วยสักโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date 19/9/2562
Read (125)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562...


โดย admin
Post Date 10/9/2562
Read (144)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมทำขนมไทยสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (การขนมกล้วย และ ถั่วเคลือบช็อกโกแลต)...


โดย admin
Post Date 6/9/2562
Read (151)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date 6/8/2562
Read (279)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช...


โดย admin
Post Date 30/7/2562
Read (262)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยกีฬาวู้ดบอล ...


โดย admin
Post Date 26/7/2562
Read (241)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ ...


โดย admin
Post Date 24/7/2562
Read (275)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 15/7/2562
Read (279)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมหารือการจัดโครงการวันกระท้อนลำไยของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 12/7/2562
Read (277)

โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้างสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ และวันต่อต้านสารเสพติดโลก...


โดย admin
Post Date 26/6/2562
Read (283)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำสบู่และแชมพูสมุนไพร) ประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date 31/5/2562
Read (350)

จำนวนข่าวทั้งหมด 112 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายชูชาติ สุขสามปัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอินจันทร์ จินดา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนชุม หมู่. 21

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด