เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 263 ข่าว
จำนวนหน้า 14 หน้า

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วิทยากรโดยจ่าสิบเอกเฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เทศบาลตำบลห้วยสัก ณ ...


โดย admin
Post Date 23/5/2565
Read (0)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน และควบคุมวัณโรค หมู่ที่ 9 บ้านร่องเบ้อ พร้อมด้วยนายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสั...


โดย admin
Post Date 19/5/2565
Read (6)

วันพุธ 18 พฤษภาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16...


โดย admin
Post Date 18/5/2565
Read (5)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14...


โดย admin
Post Date 17/5/2565
Read (7)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 9/5/2565
Read (17)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ปกครองตำบล ห้วยสัก นำโดย นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำนันตำบลห้วยสัก พร้อมด้วย ส.ต.ต. ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบ...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (41)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีคว...


โดย admin
Post Date 25/4/2565
Read (44)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย นางอลิสา สกุลสมณเดโช ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎร บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวน 9 ครัวเรือน โดยมี นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรี ...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (51)

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบื้อง ให้กับราษฎร ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดวันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวนผู้ประสบวาตภัย 29 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 23 บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 บ้านโป่งขาม ห...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (34)

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และครอบกระเบื้อง ให้กับราษฎร ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดวันที่ 9 เมษายน 2565 จำนวนผู้ประสบวาตภัย 13 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และ บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (33)

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองตำบลห้วยสัก หน่วยบริการประชาชนตำบลห้วยสัก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (41)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสักได้ร่วมสบทบงบประมาณในการขุดลอกเพื่อระบายน้ำให้กับผู้ประสบความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำท่วมทำให้พืชผลทางการเกษตร และบ่อปลาได้รับความเสียหาย ณ บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (26)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลหงาว ที่ได้เดินทางมาส่ง นายภัทรพงษ์ แปงคำ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเ...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (29)

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 ตำบลห้วยสัก เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมขัง...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (20)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2564 ข้าราชการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ได้เดินทางมาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด โดยมีนางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมรับ...


โดย admin
Post Date 19/4/2565
Read (22)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก พร้อมด้วยนายอิ่นคำ แสนรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักปกครองตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (72)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Virus Covid 19 ภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก วัตถุประสงค์เพื...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (58)

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลห้วยสัก โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ห้วยสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (61)

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ส.ต.ต. ถนอม วุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “วัน อปพร.” และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเ...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (62)

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นางวรรณะ โรมรัน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการกีฬาห้วยสักคัพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงควา...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (61)

จำนวนข่าวทั้งหมด 263 ข่าว
จำนวนหน้า 14 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator