เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.94.202.172
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 290ip
เดือนนี้ 11134ip
ปีนี้ 25136ip
ทั้งหมด 285388ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.191)
วันนี้ เวลา 07.19.50 น.

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง จังหวัดขอนแก่น...


โดย admin
Post Date 5/2/2563
Read (44)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 31/1/2563
Read (44)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโคีรงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 27/1/2563
Read (53)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมประชาคมตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 21/1/2563
Read (69)

เทศบาลตำบลห้วยสัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 13/1/2563
Read (82)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ “ห้วยสักเกมส์ ครั้งที่ 5” ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 1/1/2563
Read (109)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563...


โดย admin
Post Date 27/12/2562
Read (103)

เทศบาลตำบลห้วยสักรับมอบผ้าห่มจากอำเภอเมืองเชียงราย มอบแก่ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 25/12/2562
Read (105)

เทศบาลตำบลห้วยสักรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...


โดย admin
Post Date 19/12/2562
Read (125)

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต...


โดย admin
Post Date 9/12/2562
Read (132)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดการแข่งขันกีฬาห้วยสักคัพ ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 9/12/2562
Read (132)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...


โดย admin
Post Date 3/12/2562
Read (152)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาส วัดราษฎร์ ชั้นโท พระครูพิลาศวีรกิจ (ไพรสณฑ์ มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดร่องเผียว...


โดย admin
Post Date 29/11/2562
Read (176)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกิจกรรม Kick Off “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน”...


โดย admin
Post Date 26/11/2562
Read (142)

เทศบาลตำบลห้วยสักติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 21/11/2562
Read (173)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 29/10/2562
Read (272)

เทศบาลตำห้วยสักและประชาชนตำบลห้วยสักร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


โดย admin
Post Date 15/10/2562
Read (202)

เทศบาลตำห้วยสักและประชาชนตำบลห้วยสักร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


โดย admin
Post Date 15/10/2562
Read (203)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2562...


โดย admin
Post Date 2/10/2562
Read (210)

เทศบาลตำบลห้วยสักมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (182)

จำนวนข่าวทั้งหมด 123 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยอด อินเรียน
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอินจันทร์ จินดา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนชุม หมู่. 21

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator