เทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการ 6 ทศวรรษ พัฒนาพฤกษาพรรณ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
54.236.58.220
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 413ip
เดือนนี้ 8197ip
ปีนี้ 17318ip
ทั้งหมด 403631ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.126)
วันนี้ เวลา 20.31.12 น.

ทต.ห้วยสักจัดประชุมชี้แจงโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะยั่งยืน จังหวัดเชียงราย (โครงการเชียงรายโมเดล : เทศบาลตำบลห้วยสัก)...


โดย admin
Post Date 23/2/2564
Read (6)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 4/1/2564
Read (176)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ...


โดย admin
Post Date 17/12/2563
Read (186)

เทศบาลตำบลห้วยสักต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี...


โดย admin
Post Date 13/11/2563
Read (223)

เทศบาลตำบลห้วยสักซักซ้อมการดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 11/11/2563
Read (191)

กลุ่มพัฒนาสัตรีตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 8/10/2563
Read (270)

กลุ่มพัฒนาสัตรีตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563...


โดย admin
Post Date 7/10/2563
Read (175)

เทศบาลตำบลห้วยสักให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง...


โดย admin
Post Date 25/9/2563
Read (202)

เทศบาลตำบลห้วสักฝึกทบทวนการใช้สายดับเพลิงการเดินสายดับเพลิง และการใช้เชือกกู้ภัยลงจากที่สูง...


โดย admin
Post Date 23/9/2563
Read (235)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ...


โดย admin
Post Date 17/9/2563
Read (265)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพชุมชน (ทำซาลาเปาและมะขามแก้ว 5 รส)...


โดย admin
Post Date 11/9/2563
Read (292)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ทำสาคูไส้หมูและบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน)...


โดย admin
Post Date 1/9/2563
Read (328)

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายมอบของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 1/9/2563
Read (233)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจศาสนา...


โดย admin
Post Date 26/8/2563
Read (209)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก ...


โดย admin
Post Date 20/8/2563
Read (216)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร ประจำปี 2563 (สมุนไพรไล่ยุงลาย) ...


โดย admin
Post Date 14/8/2563
Read (193)

เทศบาลตำบลห้วยสักร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..รู้สู้ไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...


โดย admin
Post Date 29/7/2563
Read (249)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 24/7/2563
Read (228)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...


โดย admin
Post Date 21/7/2563
Read (247)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค...


โดย admin
Post Date 20/7/2563
Read (229)

จำนวนข่าวทั้งหมด 162 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายเอกชัย คำเป็ก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 1

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator