เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายนิพนธ์ สารถ้อย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หนองหลวง หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
3.94.202.172
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 262ip
เดือนนี้ 11106ip
ปีนี้ 25108ip
ทั้งหมด 285360ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.189)
วันนี้ เวลา 06.16.41 น.
1.) มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ พ.ศ.2563
 Download
2.) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ.2563-2566
 Download
3.) มาตราการป้องกันการรับสินบน
 Download
4.) O1โครงสร้างองค์กร
 Download
5.) O2ข้อมูลผู้บริหาร
 Download
6.) O3อำนาจหน้าที่
 Download
7.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)
 Download
8.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)แผนหน่วยงาน
 Download
9.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 Download
10.) O5ข้อมูลการติดต่อ
 Download
11.) O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 Download
12.) O7ข่าวประชาสัมพันธ์
 Download
13.) O8QA
 Download
14.) O9Social Network
 Download
15.) O10แผนดำเนินงานประจำปี2563
 Download
16.) O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2563รอบ1ปี
 Download
17.) O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563
 Download
18.) O13คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 Download
19.) O14คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
 Download
20.) O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 Download
21.) O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 Download
22.) O17E-Service
 Download
23.) O18แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563
 Download
24.) O19รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2563
 Download
25.) O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
 Download
26.) O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2563
 Download
27.) O22ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 Download
28.) O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 Download
29.) O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 Download
30.) O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
31.) O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
32.) O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Download
33.) O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญทรง คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายมังกร ใจวุฒิ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่. 28

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator