เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564
2.) รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
3.) ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
4.) การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 และรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ไตรมาส 4)
5.) แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2563
6.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1
7.) ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561
8.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
9.) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator