เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2564-2568
2.) แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563-2567
3.) แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator