เทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  Your IP Address
44.192.10.166
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 80ip
เดือนนี้ 998ip
ปีนี้ 19020ip
ทั้งหมด 405333ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.203)
วันนี้ เวลา 12.06.26 น.
1.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน2559
 Download
2.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฏาคม2559
 Download
3.) รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม2559
 Download
4.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน2559
 Download
5.) รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม2559
 Download
6.) รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2559
 Download
7.) รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม2559
 Download
8.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม2560
 Download
9.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
 Download
10.) รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
 Download
11.) รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 Download
12.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
 Download
13.) รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
 Download
14.) รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและพัสดุ พ.ศ.2559
 Download
15.) รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
 Download
16.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
 Download
17.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 Download
18.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
 Download
19.) รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
 Download
20.) รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 Download
21.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
 Download
22.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 Download
23.) รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
 Download
24.) รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2561
 Download
25.) รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
 Download
26.) รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
 Download
27.) รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 Download
28.) รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
 Download
29.) รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม2562
 Download
30.) รายงานงบการเงิน-2561
 Download
31.) รายงานงบทรัพย์สิน
 Download
32.) รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 Download
33.) รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินกู้
 Download
34.) รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61
 Download
35.) รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 Download
36.) รายงานเงินฝากกระทรวงการคลัง
 Download
37.) รายงานเงินฝากกองทุน
 Download
38.) รายงานเงินรับฝาก
 Download
39.) รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 Download
40.) รายงานเงินสะสม
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายสำราญ ยอดปั๋น
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งฮึ้ง หมู่. 26

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

          

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator