เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
2.) รายงานการติดตามประเมินผล พ.ศ.2563
3.) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
4.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
5.) แบบประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสำหรับ อปท
6.) แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
7.) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ.2561
8.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
9.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
10.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
11.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
12.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
13.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
14.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557
15.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator