เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (96)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (94)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (105)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (98)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (121)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (98)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วิทยากรโดยจ่าสิบเอกเฉลิมชัย วัชรพนาพงศ์ เจ้าพนักงานป้อง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/5/2565 Read (0)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 23/5/2565 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (4)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (3)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/5/2565 Read (3)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน และควบคุมวัณโรค หมู่ที่ 9 บ้านร่องเบ้อ พร้อมด้วยนายสมิง ปินใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 19/5/2565 Read (2)

วันพุธ 18 พฤษภาคม 2565 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 18/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิกเซอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-59-0001...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/5/2565 Read (4)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 17/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 8 อัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 17/5/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 504-62-0001 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 17/5/2565 Read (2)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/5/2565 Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมและฉากกั้นห้อง จำนวน 2 จุด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (12)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 11/5/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (13)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมและฉากกั้นห้อง จำนวน 2 จุด...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 10/5/2565 Read (6)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0003 จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (4)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0005 , 420-58-0010 , 420-61-0003 , 420-61-0004 , 420-61-0005 , 420-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-59-0003 , 420-63-0001 , 420-59-0004 , 420-54-0001 , 420-54-0002 จำนวน 5 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0001 , 420-58-0002 , 420-53-0003 จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (4)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0001 , 420-59-0001 , 420-59-0002 จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังพร้อมประตูห้องเก็บของอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารื้อถอนผนังพร้อมประตูห้องเก็บของอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0005 , 420-58-0010 , 420-61-0003 , 420-61-0004 , 420-61-0005 , 420-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0001 , 420-59-0001 , 420-59-0002...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0001 , 420-58-0002 , 420-53-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/5/2565 Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 3/5/2565 Read (14)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัสครุภัณฑ์ 513-56-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 3/5/2565 Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 513-56-0003 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 513-56-0003...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/5/2565 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (12)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (11)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (13)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0004...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (5)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก นำโดย นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ปกครองตำบล ห้วยสัก นำโดย นายกิ่งทอง สีธิวงศ์ กำน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (41)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก สายที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (8)

ปนะกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0004...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/4/2565 Read (5)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 612 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 612 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (10)

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร...

งานการบริหารงานบุคคล โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (73)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/4/2565 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน 1 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 26/4/2565 Read (8)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 25/4/2565 Read (44)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 25/4/2565 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 25/4/2565 Read (11)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator